ASR-I SAÂDET ARAP ŞİİRİNDE HABEŞİSTAN’A HİCRET


Creative Commons License

Yılmaz M.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.10, pp.79-96, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.79-96

Abstract

When the Quraanic verses about Islam came to the prophet Mohammed, peace be upon him, he started straight away to announce and calling people for Islam openly. Although the Dawa to Islam has been accepted among some people in the beginning, they did not accept the position of the Prophet Muhammad, peace be upon him , when he criticized their believes or their idols . After a short time, the polytheists started to ivicon Prophet Muhammad, peace be upon him, and his Muslims followers torment. When the torture suffered by Muslims at the hands of the polytheists intensified to the point insufferable ; Prophet Muhammad, peace be upon him, asked muslims to migrate to the Habasha to protect themselves from what they have already found in Makkah. He, peace be upon him, knew very well that the Islamic Dawa must be strengthened and that Habasha ruled by a fair king who protect anyone comes to his kingdom asking for his protection .Arabic poetry in the age of early Islam carries the feelings of poets, who emigrated to Habasha or who have some connection to migrants asking for immigration or fear the consequences of immigrants and nonendurance pressures suffered by Muslims, in all its details. Also we can find the impact of Quraan and Hadith in poetic texts that talk about migration to HABASHA even scratched the vow, and naturally the impact of Quraan and Hadith in those texts is little because the migration to Habasha coincides with the first phase of the advent of Islam . 

İslâm dininin tebliğ edilmesini emreden ayetlerin inmesiyle birlikte Allah Resûlü ilâhî buyruk gereği insanları açıktan İslâm’a davet etmeye koyulur. Başlangıçta yeni dine davet halk arasında kabul görse de Allah’a ortak koştukları putlar Allah Resûlü tarafından eleştiri konusu yapılınca Mekke halkı İslâm davetini engellemek adına aralarında söz birliği ederler. Zamanla Müşrikler Allah Resûlü’ne ve Müslümanlara fiilî işkence uygularlar. Müslümanlara uygulanan işkenceler tahammül sınırını aşınca Allah Resûlü, sahabeye geçici süreyle Habeşistan’a hicret etmeleri yolunda tavsiyede bulunur. Zira İslâm davetinin güçlenmesi gerekmektedir ve Habeşistan bu durum için en uygun zemindir. Çünkü Habeşistan ülkesine sığınanları himayesine almakla tanınan âdil bir hükümdar tarafından yönetilmektedir.

Asr-ı saâdet Arap şiiri Habeşistan’a hicret eden veya Habeşistan’a hicret edenlerle bir şekilde bağlantısı bulunan şairlerin hicrete teşvik, hicret edenlerin akıbeti hususunda endişe duyma ve Müslümanlara uygulanan baskıları hazmedememe gibi yaşanan hadiseler karşısındaki duygularını bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

 

Habeşistan’a hicret esintileri içeren şiir metinlerinde az da olsa Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîf izlerine de rastlanmaktadır. Habeşistan’a hicret hadisesinin vahyin inmeye başladığı erken döneme tekabül etmesi dikkate alındığında Kur’ân’ı Kerîm ve hadis-i şerif izlerinin az olması beklenecek bir durumdur.