Palyatif Bakım Ünitesinde Takip Edilen Hastalarda Parenteral ve Enteral Beslenmenin Nötrofil Lenfosit Oranları Üzerine Etkisi 3 Yıllık Retrospektif Çalışma


ŞİMŞEK T.

Uluslararası Katılımlı 1. Palyatif Bakım Sempozyumu, 28 - 29 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri