Türkiye de Sosyal Belediyecilik ve Sosyal Bütçe Uygulamaları Çanakkale Belediyesi Örneği


Creative Commons License

İPEK S., ÇIPLAK B.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.201-215, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 27
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.201-215
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

State is responsible for providing a decent life for its citizens which at least include a life standard that is suitable to human dignity and it works in collaboration with local governments to be successful in this aim. Social policies which target raising the living standards of the society gain importance in this sense. Required expenditure for the implementation of social policies can be called social spending. Expenses of local governments and particularly the municipalities as the primary units for social assistance to citizens are referred to as social budget. In this context, the aim of this study is to put forward the current state of social municipality perception and municipal spending allocated to social services by Canakkale Municipality. A situational analysis is also conducted through the budgetary and operational reports of Canakkale Municipality.

Adil ve insan onuruna yakışır bir hayatı, toplumun bütün kesimlerince yaşanabilir kılmakla görevli olan merkezi yönetim, başarılı olmak adına yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Toplumun yaşam standardını yükseltmeye yönelik sosyal politikalar da bu anlamda önem kazanmaktadır. Sosyal politikaların hayata geçirilmesine yönelik harcamalar sosyal harcamalar olarak adlandırılabilir. Yerel yönetim birimleri içerisinde halka en yakın birim olan belediyelerin sosyal alanda yaptıkları harcamalar ise bir bütün olarak sosyal bütçe ile değerlendirilebilir. Bu bağlamda hazırlanan çalışmanın temel amacı Çanakkale Belediyesi’nin sosyal hizmetlere ayırdığı harcamalar ile sosyal belediyecilik algısı ve öneminin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Çanakkale Belediyesi bütçeleri ve faaliyet raporları doğrultusunda durum değerlendirmesi yapılmıştır