GEDİZ HAVZASINDA YAPAY ZEKÂ KULLANILARAK KURAKLIK TAHMINI


Mucan U., Yıldırım M.

II. INTERNATIONAL GLOBAL CLIMATE CHANGE CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 September 2022, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Yeryüzü üzerindeki su kaynaklarının sürekliliğini sağlayan temel kaynak yağıştır. Yağışların yeterli olmaması kuraklığın belirtisi olarak belirlenebilir. Ülkemizde su kaynaklarının neredeyse tamamı tarım sektöründe kullanılmaktadır bu yüzden kuraklık tarım sektörünü derinden etkilen büyük bir problemdir. Kuraklık önceden belirti göstermeyip aniden ortaya çıkması ona tahmin edilmesi güç bir doğal afet özelliği katmaktadır. Bu çalınmanın amacı ise Gediz havzasındaki meteoroloji istasyonlarının verileri kullanılarak standart yağış indisi yöntemiyle kuraklık analizi yapılmış ve daha sonra ise Yapay Sinir Ağları yöntemiyle kuraklık tahmini amacıyla kuraklık karakteristikleri (kuraklık süresi, genliği ve şiddeti) hesaplanacaktır. Elde edilen Kuraklık karakteristikleriyle yapay sinir ağları modeli geçmiş yıllara ait yağış verilerinin Standart yağış indisi değerleri ile gelecek yıllara ait Standart yağış indisi değerlerinin tahminleri yapılmıştır. Her bir meteoroloji istasyonlarından elde edilen tahmin değerleri arcgis 10.8 programına atılmış ve ordinary co-kriking yöntemiyle enterpolasyon yapılarak havza bazlı bir tahminleme yapılması amaçlanmıştır.