Üniversite öğrencilerinin Web Ortamında Bilgi Arama ve Yorumlama Stratejileri İle Epistomolojik inançları Arasındaki İlişkinin incelenmesi


İRA N., GEÇER A.

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası katılımlı), Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No