COVID-19 Öyküsü Olan Bir Olguda Persistan Hıçkırık


Karaayvaz S., ALKAN S., GÜÇLÜ KAYTA S. B. , Yüksel C., Çetinağaç Ö.

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik 2022) Kongresi Kitabı, Antalya, Turkey, 09 March 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey