Examination of Social Movement Unionism for Example of Turkey: Zonguldak Strike and Parade Walking, Yatağan Resistance and Tekel Resistance


Creative Commons License

Gezer Aydın G.

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, vol.1, no.1, pp.49-70, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: In this study, the effect of social movement unionism has been tried to examined on Turkey, with regards

to some trade union movements. The main focuses of this work are Zonguldak Striking and Parade Walking,Yatağan Resistance and TEKEL Resistance in this context. Field research was used in this study by using of in-

depth interviewing method. In field research scope, three tread union movement examples have been examined which were aforementioned before. In this way, It is aimed to this movements can be treated as example of social movements unionism or can’t.

Bu çalışmada toplumsal hareket sendikacılığının Türkiye üzerinde yarattığı etkiler, bazı sendikal

hareketlerden yola çıkarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel odağını Zonguldak Grevi ve

Yürüyüşü, Yatağan Direnişi ve Tekel Direnişi oluşturmaktadır. Çalışmada alan araştırmasından faydalanılarak

derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Alan araştırması kapsamında, söz konusu üç sendikal hareket ele

alınmıştır. Böylece hareketlerin, toplumsal hareket sendikacılığı örneği olarak değerlendirilip

değerlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.