Yurdumuzda Yaşayan Bazı Yarı zehirli ve Zehirli Yılan Türlerinin Koleksiyon Örneklerinden DNA Sekans Analizi


ERTÜRK S., TOK C. V.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 03 September 2012 - 07 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes