Konjenital sol renal ven anomalileri ile nedeni açıklanamayan hematüri arasındaki ilişki çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları


REŞORLU M. , Sarıyıldırım A., REŞORLU B. , SANCAK E. B. , UYSAL F. , ADAM G. , ...Daha Fazla

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014

  • Basıldığı Ülke: Türkiye