Konjenital sol renal ven anomalileri ile nedeni açıklanamayan hematüri arasındaki ilişki çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları


REŞORLU M. , Sarıyıldırım A., REŞORLU B. , SANCAK E. B. , UYSAL F. , ADAM G. , ...More

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey