Konjenital sol renal ven anomalileri ile nedeni açıklanamayan hematüri arasındaki ilişki çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları


REŞORLU M., Sarıyıldırım A., REŞORLU B., SANCAK E. B., UYSAL F., ADAM G., ...More

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 October 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes