Görür, S. E., Özpınar, A. 2004. Çanakkale İli Domates Alanlarında Orobanche spp. ve Phytomyza orobanchia Kalt.(Diptera: Agromyzidae)’nın Popülasyon Gelişmesinin Belirlenmesi. Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri 8-10 Eylül 2004. S:52. (Bildiri Özeti)


Görür S. E., ÖZPINAR A.

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Turkey, 8 - 10 September 2004, pp.52

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes