Natural Stones and The Plasebo Effect


Kutlu Y. A., Çalık A., Ulugergerli E. U.

SADAB International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 24 - 25 October 2020, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The market size of e-commerce around the world is about four trillion dollars. In recent years, a newly developing market based on natural stones known as healing stones has also been included in this commercial network. The healing stones are also produced artificially and sold at much lower prices than natural ones. In addition, due to the lack of scientific studies in this area, it has also been occupied by nonscientific works and unscientific opportunist people. In order not to exploit people who are desperate against some diseases, there is a necessity for legal limitation of the healing stones market for the public interest. Also, the lack of scientific knowledge weakens the hands of competent persons to inform lawmakers. Placebo can be defined as the external effects that activate the self-healing power of people if they wish. The Placebo Effect is a positive situation formed by an ineffective medicine, object or application depending on self-conviction. The aim of the study is to investigate the placebo effect of natural stones, which are presented as healing stones and used for the treatment for desperate people all over the world. As a survey method, questionnaire technique is preferred. Primary statistical results of the survey are presented in percentage. According to the subjects, the ninety-two percent of information given for commercial purposes about healing stones is misleading information, and the seventy-five percent of the sold stones through e-commerce may be fake. Also, the subjects state that they may try an alternative medicine method instead of a modern medical method at the rate of 70% in despair, and trust in the method to be applied is important at the rate of 65%, and people can heal themselves at the rate of 60% and if the stones are advertised as healing, an ordinary stone may be used for the treatment purposes at the rate of 90%. Although, Placebo Effect is little known among the subjects, it is accepted that the action of healing from stones is associated with the placebo effect at a rate of 75% when clearly stated.

Keywords: Natural Stones, E-Commerce, Placebo Effect, Questionnaire Technique

Tüm dünyada e-ticaretin pazar büyüklüğü dört trilyon dolara yaklaşmaktadır. Son yıllarda, şifalı olarak bilinen doğal taşlara dayalı gelişen yeni bir pazar da bu ticari ağın içine dâhil olmuştur. Şifalı taşlar yapay olarak ta üretilip doğal olanlarından çok daha düşük fiyata piyasada satılmaktadır. Ayrıca, bilimsel çalışmaların eksikliği nedeniyle bu alan; bilim dışı çalışmalar ve bilimsel yetkinlikte olmayan fırsatçı kişilerce de işgal edilmiştir. Hastalıklara karşı çaresiz kalan insanların maddi-manevi olarak sömürülmemesi için şifalı taşlar pazarının kamu yararına yasal olarak sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu alandaki bilimsel bilgi eksikliği; ilgili mercilerin bilgilendirilmesinde yetkin kişilerin elini zayıflatmaktadır. Plasebo; insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücünü harekete geçiren dış etkiler olarak tanımlanabilir. Plasebo etkisi ise; tesirsiz bir ilacın, nesnenin veya uygulamanın telkine dayalı olumlu bir etki ortaya çıkarması halidir. Bu çalışmanın amacı; tüm dünyada çaresiz insanlara şifalı olarak sunulan ve tedavi amacıyla kullanılan doğal taşların insanlar üzerindeki plasebo etkisini araştırmaktır. Araştırma yöntem olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Anket çalışmasının dar kapsamlı istatistiki sonuçları yüzde oranı ile sunulmuştur. Katılımcılar şifalı olarak sunulan doğal taşlarla ilgili; %92 oranında ticari amaçlı yanıltıcı bilgiler verildiğini ve e-ticaret yoluyla satılan taşların %75 oranında sahte olabileceğini düşünmektedir. Ayrıca, katılımcılar; çaresizlik durumunda iyi geleceği ümidiyle %70 oranında modern tıp dışında bir yöntemi deneyebileceklerini, uygulanacak yönteme duyulan güvenin %65 oranında önemli olduğunu, insanın %60 oranında kendi kendini iyileştirebileceğini ve şifalı olarak tanıtılmaları halinde sıradan bir taşın %90 oranında tedavi amaçlı olarak tercih edilebileceğini ifade etmektedirler. Katılımcılar arasında; kavram olarak “Plasebo Etkisi” çok az bilinse de anlaşılabilir bir şekilde ifade edildiğinde doğal taşlardan şifa aramanın %75 oranda plasebo etkisi ile ilişkili olduğu kabul edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Taşlar, E-Ticaret, Plasebo Etkisi, Anket Tekniği