DETERMINATION OF THE MICROBIOLOGICAL QUALITY OF MUSSELS AND SEAWATER SAMPLES RECEIVED FROM ÇANAKKALE REGION


Tosun M. N., Taylan G., Demirel Zorba N. N.

Gıda, vol.46, no.4, pp.949-958, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15237/gida.gd21080
  • Journal Name: Gıda
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.949-958
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada Çanakkale bölgesinde belirlenen 9 farklı istasyondan toplanan 536 midye örneğinin ve her istasyondan alınan deniz suyunun mikrobiyolojik kalitesi belirlenmiştir. Midye örneklerinin toplam mezofilik aerobik bakteri yükünün en yüksek Merkez İskele istasyonunda (3.56 log kob/g) olduğu belirlenmiştir. En yüksek E. coli varlığı ise Gelibolu istasyonunda (1.99 log kob/g) saptanmıştır. Midyelerin mikrobiyel yüklerinin toplandıkları istasyonlar arasında istatistiksel anlamda farklı olmadığı (P>0.05) görülmüştür. Midyelerin toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı ile toplandıkları deniz suyunun toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı arasında pozitif yönde korelasyon tespit edilmiştir (P<0.05). Gelibolu ve Lapseki istasyonlarındaki mikrobiyel yükün diğer istasyonlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Gelibolu ve Lapseki bölgesi haricinde Çanakkale boğazının farklı noktalarından alınan midyelerin mikrobiyel kalitesinin yasal sınırlar içerisinde olduğu belirlenmiştir.