Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) diyetlerinde kullanılan prine yağının büyüme, karaciğer dokusu ve plazma metabolitler üzerine etkisi


HARMANTEPE F. B. , AYDIN F., EROLDOĞAN O. T. , ÇEK YALNIZ Ş., YILMAZ H. A. , Özşahinoğlu Gökboğa ı., ...More

2nd International Mediterrenean Science and Engineering Congres, 25 - 27 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text