Levrek balığı (Dicentrarchus labrax) diyetlerinde kullanılan prine yağının büyüme, karaciğer dokusu ve plazma metabolitler üzerine etkisi


HARMANTEPE F. B., AYDIN F., EROLDOĞAN O. T., ÇEK YALNIZ Ş., YILMAZ H. A., Özşahinoğlu Gökboğa ı., ...More

2nd International Mediterrenean Science and Engineering Congres, 25 - 27 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No