The Olive Leaf Extract Induced Phenoloxidase Activity Changes in Galleria mellonella Hemolymph


Creative Commons License

Kaya S., Türkdoğan S.

Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.8, no.4, pp.934-939, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Since the fruits and leaves of the Olive (Olea europea) tree, which grows naturally in Mediterranean countries, are thought to be beneficial for many diseases, it is widely used in folk medicine in these countries. Olive leaf extract has been used in the treatment of many diseases such as malaria, high fever, heart diseases and cancer. The greater wax moth Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae) is frequently used in invertebrate immunity studies due to its similarity to the mammalian natural immune system. Melanization occurs when quinone precursors are converted to melanin and inactive profenoloxidase to phenoloxidase enzyme. In this study, the phenoloxidase activity of G. mellonella hemolymph larvae injected with olive leaf extract in different doses was determined by ELISA microplate reader at 492 nm absorbance. The findings obtained from this study showed that olive leaf extract increased phenoloxidase activity at a dose of 0.001 mg mL-1. Lower doses of 0.001 mg mL-1 did not cause changes in phenoloxidase activity compared to the untreated and Dimethyl Sulfoxide (DMSO) groups. The highest olive leaf extract dose of our study is 0.01 mg mL-1 and the larvae did not survive for 24 hours over those doses. The results of our study show that olive leaf supports humoral immune responses when used in low doses.


 Akdeniz ülkelerinde doğal olarak yetişen Zeytin (Olea europea) ağacının meyve ve yapraklarının birçok hastalığa faydalı olduğu düşünüldüğünden bu ülkelerde halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Zeytin yaprağı ekstresi sıtma, yüksek ateş, kalp hastalıkları ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Büyük balmumu güvesi Galleria mellonella (Lepidoptera: Pyralidae), memelilerinnin doğal bağışıklık sistemine benzerliği nedeniyle omurgasız bağışıklık araştırmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Melanizasyon, kinon öncüleri melanin ve inaktif profenoloksidaz fenoloksidaz enzimine dönüştürüldüğünde meydana gelir. Bu çalışmada, zeytin yaprağı ekstresi ile farklı dozlarda enjekte edilen G. mellonella larvalarının hemolenf fenoloksidaz aktivitesi 492 nm absorbansında ELISA mikroplaka okuyucu ile belirlenmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, zeytin yaprağı ekstresinin 0,001 mg mL-1 dozunda fenoloksidaz aktivitesini artırdığını göstermiştir. Daha düşük 0.001 mg mL-1 dozları, işlem görmemiş ve Dimetil Sülfoksit (DMSO) gruplarına kıyasla fenoloksidaz aktivitesinde değişikliklere neden olmamıştır. Çalışmamızın en yüksek zeytin yaprağı ekstresi dozu 0.01 mg mL-1'dir ve bu doz üzerinde 24 saatlik gözlemlerde larvaların hayatta kalamadığı tespit edilmiştir. Çalışmamızın sonuçları, zeytin yaprağının düşük dozlarda kullanıldığında humoral bağışıklık tepkilerini desteklediğini göstermektedir.