Türkiye Dış Ticaretinin Küresel Ekonomideki Yeri


Creative Commons License

Yücesan M., Öksüz M.

Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, no.11, pp.174-183, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi
  • Journal Indexes: EconLit
  • Page Numbers: pp.174-183
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Begining with the post World War I and II called war years, the globalization phenomenon which affects almost every area, amde great progress in economy. But, the globole eceonomy narrowed by the negative impacts of the 2008 global financial crisis which start with Lehman Brothers' bankruptcy, and then leaping to European countries and then to other world countries. In particular, the contraction in global foreign trade volume has led to trade at lower than their potential, in many countries. For this reason, the foreign trade of Turkey has followed a similar course and the size of exports and imports has decreased in the mentioned period. It is seen that the weight of Turkey in global foreign trade in current situation is below 1% in both export and import. Turkey, representing a small part of the global foreign trade volume, has to increase its share in existing foreign trade markets and accelerate its search for new foreign trade markets in order to use its foreign trade potential.

Savaş yılları olarak adlandırılan I. ve II. Dünya savaşları sonrasındaki dönemle başlayarak, özellikle 1980’li yıllardan sonra etkisini hemen hemen her alanda hissettiren küreselleşme olgusu, özellikle ekonomi alanında büyük gelişme kaydetmiştir. Ancak küresel ekonomi, ABD’de Lehman Brothers’ın iflası ile başlayarak öncelikle Avrupa Ülkelerine daha sonrada diğer dünya ülkelerine sıçrayan 2008 Küresel Finans krizinin yarattığı olumsuz etki ile daralmıştır. Özellikle küresel dış ticaret hacminde yaşanan daralma birçok ülkenin sahip olduğu dış ticaret potansiyelinin daha altındaki düzeylerde ticaret yapmasına neden olmuştur. Bu nedenle Türkiye dış ticareti de benzer bir seyir izlemiş ve söz konusu dönemde ihracat ve ithalat büyüklükleri küçülmüştür. Türkiye’nin mevcut durumda küresel dış ticaret içerisindeki ağırlığının hem ihracat hem de ithalat özelinde %1’in altında olduğu görülmektedir. Küresel dış ticaret hacminin oldukça küçük bir kısmını temsil eden Türkiye sahip olduğu dış ticaret potansiyelini kullanabilmek için mevcut dış ticaret pazarlarındaki payını artırmak ve yeni dış ticaret pazarları arayışına hız vermek zorundadır.