Age-Stage, Two-Sex Life Table of The Diamondback Moth, Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Plutellidae) on Different Brassicaeous Plants


Saran C., Genç H.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.8, no.3, pp.615-628, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.30910/turkjans.928115
  • Title of Journal : Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.615-628

Abstract

Elmas sırtlı güve, Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae), Brassicaeous bitkilerinin dünya çapında önemli bir zararlısıdır. Yaş-evre ve iki cinsiyetli yaşam parametrelerinin belirlenmesi, daha etkili kontrol stratejileri geliştirmek için önemlidir. Bununla birlikte, P. xylostella'nın gelişimi için en uygun konukçunun belirlenmesi de kritiktir. Bu çalışmanın amacı, farklı konukçularda biyolojik özelliklerinin incelenerek en uygun konukçuyu belirlemek ve yaş-evre ve iki-cinsiyetli yaşam parametrelerini ortaya çıkarmaktır. GGE Biplot analizleri, biyolojik özellikler ve farklı konukçular kullanılarak oluşturulmuştur. Two-Sex MSChart programı, yaş-evre ve ikicinsiyetli yaşam tablosu parametreleri için kullanılmıştır. GGE Biplot analizlerinde, P. xylostella için en uygun konukçu karnabahar olarak belirlenmiştir. GRR ve R0 karnabaharda daha yüksek (106,25±27,56 ve 96,88±25,59 nesil/birey) kanolada (22,93±10,18 ve 15,76±6,79 nesil/birey) daha düşüktür. λ değeri ve r, kara lahanada (1.27±0.02 ve 0.24±0.02 gün) daha yüksek iken, beyaz lahana (1.13±0.01 ve 0.12±0.01 gün) ve kanolada (1.13±0.03 ve 0.12±0.02 gün) azalmıştır. En yüksek günlük yumurta bırakma (mx) karnabaharda (18.47 adet) ve en düşük kara lahanadadır (3.05 adet). Sunulan sonuçlar, Brassicaeous bitkilerindeki popülasyon yoğunluğunun ve zararının tahmin edilmesi ve yeni mücadele stratejilerinin geliştirilmesinde yararlı olacaktır.