“Meryem Ana ve Topografyanın Ana Kültü ile İnşası veya Helenizm’e Vurulan Vahiy-Eksenli Prototip Aşısı”


YAVUZ Ş.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇOMÜİFD),, no.3, 2014 (Peer-Reviewed Journal)