Lymphangitic carcinomatosis


Gönlügür T., Gönlügür U.

Genel Tıp Dergisi, vol.17, no.1, pp.67-70, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Genel Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-70
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Objective: To investigate etiology, prognosis, clinical and radiological characteristics of lymphangitis carcinomatosa. Main findings: Lymphangitis carcinomatosa define malignant infiltration of the pulmonary lymphatic vessels and perilymphatic connective tissue. The most common primary tumors for lymphangitic carcinomatosis are the breast, stomach, lung, and pancreas. The picture is clinically characterized by progressive dyspnea with or without cough even at an early stage. The most common chest CT findings are thickened interlobular septa and the extent of involvement of the subpleural interstitium. Bronchial lavage and transbronchial biopsy are the first diagnostic procedures. Conclusion: The clinical course of the disease is usually progressive and fatal. 

Amaç: Lenfanjitis karsinomatozanın etiyolojisi, prognozu, klinik ve radyolojik karakteristiklerini araştırmak. Ana bulgular: Lenfanjitis karsinomatoza pulmoner lenfatik damarların ve perilenfatik bağ dokusunun malign hücrelerce infiltrasyonunu tanımlamaktadır. Lenfanjitis karsinomatoza için en sık primer tümörler meme, mide, akciğer ve pankreastadır. Öksürük eşlik etsin veya etmesin, hastalık erken dönemlerinde bile klinik olarak ilerleyici nefes darlığı ile karakterizedir. En sık görülen göğüs BT bulguları kalınlaşmış interlobüler septalar ve subplevral interstisyumdaki yoğun tutulumdur. Bronş lavajı ve transbronşiyal biyopsi öncelikli tanısal yöntemlerdir. Sonuç: Hastalığın klinik gidişi çoğunlukla progressif ve ölümcüldür.