Edebî Bir Tür Olarak Klasik Edebiyatımızda Esma i Hüsnâlar


ŞAHİN A.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.16, pp.49-57, 2001 (Peer-Reviewed Journal)