Farklı Hammadde Kaynaklarından Kordiyerit Seramik Üretimi


ABALI S.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Metalurji Dergisi, vol.145, pp.19-21, 2006 (Peer-Reviewed Journal)