TARIMSAL DESTEKLEME UYGULAMALARININ ÜRÜN GELİRİ, ÜRETİM MALİYETİ VE BRÜT KAR DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Semerci A.

International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.18, no.5, pp.169-185, 2021 (Peer-Reviewed Journal)