Turist Duyguları, Turist Memnuniyeti, Destinasyon Aşkı ve Destinasyon Sadakati Arasındaki Yapısal İlişkinin Belirlenmesi: Bozcaada Örneği (Determination of the Structural Relationship Between Tourist Feelings, Tourist Satisfaction, Love for Destination and Destination Loyalty: The Case of Bozcaada)


Atsız N., TÜRKMEN S.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.8, no.3, pp.2050-2071, 2020 (Peer-Reviewed Journal)