ACIL SERVISE PULMONER EMBOLI ŞÜPHESI ILE BAŞVURAN OLGULARDA KLINIK VE LABORATUAR BULGULARI VE SKORLAMA SISTEMLERININPULMONER EMBOLI TANISINA KATKILARININ DEĞERLENDIRILMESI


AFACAN G., AKDUR O. , ÇAKIR A.

6. International Critical Care and Emergency Medicine, 25 - 28 Nisan 2019