Etkinlik Turizmi Çeşidi Olarak Festivaller: Bozcaada Yerel Tatlar Festivali Örneği


Creative Commons License

Beyaz Kömürcü G., BOZ M., Aydın Tükeltürk Ş.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - Istanbul Commerce University Journal of Science, vol.13, pp.221-237, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In today’s world, alternative tourism activities and tourism product diversification started to gain more importance due to the increase in the number of people participating in tourism and the change in the demands and the needs of the touristsFestivals, as an alternative form of tourism, increase the number of tourists, contribute to the promotion of the region and play an important role in the development of the destination.
In this study, the impacts of Tenedos Local Flavours Festival were examined, travel purposes of the tourists were specified, the demographic characteristics of the local residents and the tourists were identified, their perceptions of Local Flavours Festival were assessed and some recommendations were made to achieve more effective results.
The research findings show that Local Flavours Festival has positive effects on the promotion of Tenedos and also has economic, socio-cultural and environmental impact on local community. However, the research also concluded that the promotional actions of the festival and the activities organized during the event were insufficient.
Keywords: Event Tourism, Festival Tourism, Tenedos Island, Local Flavours Festival

Günümüzde turizme katılan kişi sayısının artması ve bu doğrultuda turist istek ve ihtiyaçlarında görülen değişiklikler gibi nedenlerden dolayı turizm çeşitlendirmesi ve alternatif turizm faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. Alternatif turizm çeşitlerinden biri olan festivaller de, gerçekleştirildiği destinasyondaki turist sayısını arttırmakta, destinasyonun tanıtımına katkıda bulunmakta ve destinasyonun kalkınmasında önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada, Yerel Tatlar Festivali’nin Bozcaada’ya etkileri incelenmiş, yerel halkın ve festivale katılan turistlerin demografik özellikleri, seyahat amaçları, Yerel Tatlar Festivali’ne ilişkin algıları değerlendirilerek festivalin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Araştırma sonuçları Yerel Tatlar Festivali’nin Bozcaada’nın tanıtımına olumlu etkileri olduğunu ve bölgede yaşayan yerel halka ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel açılardan birçok etkisi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte festivalle ilgili yapılan tanıtım faaliyetlerinin ve festival etkinliklerinin yetersiz olduğu sonuçlarına da ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkinlik Turizmi, Festival Turizmi, Bozcaada, Yerel Tatlar Festivali