OKULÖNCESİ HAREKET EĞİTİMİ VE OYUN PROGRAMININ MOTOR GELİŞİME YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ


Creative Commons License

ŞENTÜRK U. , RAMAZANOĞOLU F.

5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Ocak 2015, ss.10-15

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.10-15

Özet

ÖZET

Amaç: Araştırmanın amacı; “Okulöncesi Hareket Eğitimi Ve Oyun Programının Motor Gelişime Yönelik İçerik Analizi” okulöncesi motor gelişime yönelik bilimsel çalışmalar taranarak sonuçları özetlenmiş ve bu alanda çalışacak araştırmacılara da katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırmada sistematik olmayan tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez sorgu sayfası ile üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergilerinde (Atatürk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi,  Selçuk Üniversitesi) yayınlanan makaleler “motor”, “psikomotor” “hareket eğitimi ve oyun” ve “motor gelişim” anahtar kelimelerinin kombinasyonu şeklinde taranmıştır. 2000-2014 yılları arası dikkate alınmıştır.

Bulgular; bu araştırmada 2000-2014 yılları arasında okulöncesi dönemde motor gelişime yönelik hareket eğitimi ve oyunla ilgili yıllara göre dağılımı ele alındığında 32 çalışma tespit edilmiştir. Bu çalışmaların 21 tanesi yüksek lisans tez çalışması, 6 tanesi doktora tez çalışması, 5 tanesi de bilimsel makale çalışması olarak sunulmuştur. Başlıca ölçme değerlendirme araçları; lincoln oseretzky motor gelişim testi, wj-rcog zihinsel test bataryası, test of gross motor development (TGMD), kaba motor beceri gelişimi testi, statik denge dinamik denge ve çabukluğu ölçen testler, peabody gelişimsel motor beceri testi, bender visual motor gestalt test; boehm test of basic concepts-third edition preschool (bohem-3). Araştırma yüksek lisans, doktora ve bilimsel makale olarak 3 başlık altında toplanmıştır. Örnek olması açısından her başlıkta 3 çalışmaya yer verilmiştir.

Sonuç olarak; Çocukların temel hareket becerilerine katkı sağlayan çalışmaların artması gerekmektedir. Yaptığımız araştırma bu alanda çalışma yapacak kişilere fikir oluşturması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.