Sertleştirilmiş Düşük Karbonlu AISI 1040 Çeliğinin Farklı Geometrili Kaplamalı Karbür Kesicilerle İşlenmesinde Yüzey Pürüzlülüğünün Modellenmesi


Motorcu A. R., Şahin Y.

IATS 2005, 4th International Advanced Technologies Symposium, Konya, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.860-865

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.860-865
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, sertleştirilmiş AISI 1040 çeliğinin farklı kesme şartlarında, üçgen (60°) ve kare (90°) geometrili takımlarla işlenmesinde yüzey pürüzlülüğü modellenmiştir. Merkezi kompozit tasarım tekniğiyle deney tasarımı yapılmış ve yanıt-yüzey metodunda işleme sokulan deney verileriyle bu takımlar için birinci dereceden ve ikinci dereceden yüzey pürüzlülük denklemleri elde edilmiştir. Her iki kesici takım geometrisi için geliştirilen denklemler; ilerleme miktarının yüzey pürüzlülüğünü etkileyen temel parametre olduğunu ve artan ilerleme miktarları ile yüzey pürüzlülük değerlerinin arttığını göstermiştir. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde parametre etkileri sırasıyla ilerleme miktarı, talaş derinliği ve kesme hızı olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak; artan talaş derinliği ile yüzey pürüzlülüğü iyileşmekte iken; üçgen geometrili takımlarda bu etki belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Kare geometrili takımlar üçgen geometrili takımlardan daha iyi yüzey pürüzlülükleri sağlamışlardır. % 95 güvenilirlik seviyesinde geliştirilen denklemlerle hesaplanan tahminsel yüzey pürüzlülüğü değerleriyle deneysel değerlerin yakın çıkması modellerin anlamlılığını göstermiştir.