Akciğer Kanserli Hastalarımızın Pet-Bt Taramasındaki Yanlış Pozitif Oranlarının Retrospektif AnaliziRetrospectıve Analysıs Of False Posıtıve Ratıo Of Our Patıents Wıth Lung Cancer At Pet-Ct Screen


KAPICIBAŞI H. O. , MUTLU P. , ALKAN S. A. , YÜKSEL B. , BAKAR Ç.

TÜSAD 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresi SOLUNUM 2019, BODRUM, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

  • Basıldığı Şehir: BODRUM
  • Basıldığı Ülke: Türkiye