Akciğer Kanserli Hastalarımızın Pet-Bt Taramasındaki Yanlış Pozitif Oranlarının Retrospektif AnaliziRetrospectıve Analysıs Of False Posıtıve Ratıo Of Our Patıents Wıth Lung Cancer At Pet-Ct Screen


KAPICIBAŞI H. O. , MUTLU P., ALKAN S. A. , YÜKSEL B., BAKAR Ç.

TÜSAD 41. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kongresi SOLUNUM 2019, BODRUM, Turkey, 26 - 29 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: BODRUM
  • Country: Turkey