A preliminary study on micronucleus analysis and nuclear anomalies in Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Amphibia: Anura) specimens collected around Vize (Kirklareli) and Ida Mountains (Çanakkale, Turkey)


Gürkan M., Hayretdağ S., Yakın B. Y., Tok C. V.

EGEJFAS, no.29, pp.133-136, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: EGEJFAS
  • Page Numbers: pp.133-136
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, a micronucleus analysis was made on the erythrocytes of the Pelophylax ridibundus specimens collected around Vize (Kırklareli) and Ida Mountains (Yenice, Çanakkale), nuclear anomalies were detected. For this purpose, 9 (5>>, 4++) P. ridibundus specimens were collected from Vize in April 2011 and 5 (3>>, 2++) P. ridibundus specimens were collected from Ida Mountains in May 2011. The mean number of micronuclei was calculated as 6±4.17 and frequency as 0.3% in the specimens collected from Vize, while the mean number of micronuclei was calculated as 0.6±0.43 and frequency as 0.03% in the specimens collected from Ida Mountains. As a result of the statistical analyses, it was determined that there was a significant difference in the total number of micronuclei between both localities (p≤0.05). Some 4 types of nuclear anomalies, i.e. binucleate, notched, blebbed and small-lobed, were detected in the study. No difference in the total number of nuclear anomalies was detected between the specimens of Vize and Ida Mountains (p=0.31). According investigation to the results, Vize samples have a higher frequency of micronuclei associated with intensive agricultural activities used genotoxic exposure to pesticides.

Bu çalışmada Vize (Kırklareli) ve Kazdağı (Yenice, Çanakkale) civarında toplanan Pelophylax ridibundus örneklerine ait eritrositlerde mikronukleus analizi yapıldı ve nuklear anomaliler tespit edildi. Bu amaçla Nisan 2011’de Vize’den 9 (5>>, 4++), Mayıs 2011’de Kazdağı’ndan 5 (3>>, 2++) adet P. ridibundus örneği toplandı. Vize’den toplanan örneklerde ortalama mikronukleus sayısı 6±4,17, frekans % 0,3; Kazdağı’ndan toplanan örneklerde ise 0,6±0,43, frekans % 0,03 olarak hesaplandı. İstatistiksel analizler neticesinde iki lokalite arasında toplam mikronukleus sayısı bakımından önemli fark bulunduğu belirlendi (p≤0,05). Çalışmada binuklear, çentikli, tomurcuklu ve küçük loplu olmak üzere 4 tip nuklear anomali saptandı. Vize ve Kazdağı örnekleri arasında toplam nuklear anomali sayısı bakımından fark tespit edilmedi (p=0,31). Araştırmamız sonunda elde edilen bulgulara göre, Vize örneklerinde mikronukleus frekansının daha yüksek bulunması, bölgedeki yoğun tarımsal faaliyetlerde kullanılan genotoksik pestisitlere maruz kalınmayla ilişkilendirilebilir.