Use of technology and attitudes towards technology: An international analysis of the PISA 2003 data


Creative Commons License

KAHVECİ M., İmamoğlu Y.

Journal of Research in Education and Society, vol.1, no.1, pp.45-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this study is to analyze the use of computers and attitudes towards computers with respect to gender, geographical regions and socioeconomic status. The sample includes 15-year old students, who have participated in the international PISA 2003 study. Significant differences are found in the variables of availability of a computer to use, experience of computer use, frequency of computer use for different purposes, and attitudes towards computers. Connections with mathematics anxiety are also discussed. Results indicate that boys have more positive attitude towards computers and they tend to use computers more frequently. While socioeconomic level increases, experiences in computer use and Internet use and positive attitudes towards computers increase.

Bu çalışmanın amacı; cinsiyet, coğrafik bölge, ve sosyoekonomik durum açısından bilgisayar kullanımı ve bilgisayara karşı tutumları analiz etmektir. Örneklem PISA 2003 çalışmasına katılan 15 yaş grubundaki öğrencilerini kapsamaktadır. Kullanıma hazır bilgisayar bulunması, bilgisayar kullanım tecrübesi, farklı amaçlar için bilgisayar kullanım sıklığı ve bilgisayara karşı tutum değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Matematik kaygısı ile ilgili bağlantı tartışılmıştır. Sonuçlar öyle gösteriyor ki; erkekler bilgisayara karşı daha pozitif bir tutum sergilemekte ve daha sık bilgisayar kullanım eğiliminde olmaktadırlar. Sosyoekonomik seviye yükselirken, bilgisayar kullanım deneyimleri ve bilgisayara karşı (pozitif) tutum artmaktadır.