HİZMET İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ PERFORMANSI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇANAKKALE ÖRNEKLEMİNDE BİR ARAŞTIRMA


AKYÜZ B., EŞİTTİ B.

14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, Turkey, 7 - 09 May 2015, no.111, pp.111-121

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111-121
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, in which the intensified  competition has been increasing each passing day, the effective and efficient use of human resources that can not be substituted for any other factors  has become more of an issue in the service institutions. The expectations of the employees that have a significant role in the success of an organization may  differentiate day by day. At this point, the notions such as organizational commitment, job performance and intention to leave have been the primary factors for  the institutions to attain target success. Organizational commitment maintains the follower’s exerting and his intention to stay in the organization in terms of approving the organization’s goals and values. As for  job performance  is a prominent agent which symbolizes employee’s capacity, opportunity and desire towards work and the amount of service. On the other hand, intention to leave expresses the consideration of the employee quit in a recent time.  In the study, it is aimed to look through the relations between the variables organizational commitment, job performance and intention to leave. In this context, the data obtained from the   hospitality establishments  and health institutions belonging service sector in Canakkale have been evaluated by using statistical analysis programmes. The results show that there is a positive correlation between  the variables organizational commitment and job performance. Briefly, research findings set forth that organizational commitment is a significant determinant  on job performance and intention to leave.

Rekabetin her geçen gün şiddetlenerek arttığı günümüzde,  hizmet kurumlarının yeri başka hiçbir unsurla ikame edilemeyen insan kaynaklarını elinde tutarak etkili ve verimli kullanabilmesi oldukça önem arz etmektedir.  Örgüt başarısında önemli bir role sahip iş gücünün beklentileri gün geçtikçe farklılaşabilmektedir.  Bu noktada, örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti gibi kavramlar kurumların hedefledikleri başarıyı yakalamalarında öne çıkan faktörlerin başında gelmektedir. Örgütsel bağlılık; çalışanın mensubu olduğu örgütün amaç ve değerlerini kabul ederek gayret göstermesi ve örgütte kalma arzusunu tesis eder.  İş performansı ise çalışanın işini yapma kapasitesi, fırsatı, isteği ve hizmet miktarını simgeleyen önemli bir etkendir. Bununla beraber işten ayrılma niyeti işletme için çalışan bir bireyin yakın bir zamanda işi bırakma düşüncesini ifade etmektedir. Araştırmada örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Çanakkale’de, hizmet sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinden ve sağlık kurumlarından elde edilen veriler istatistiksel analiz programlarının yardımı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucu örgütsel bağlılık ile iş performansı arasında pozitif yönde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Kısaca araştırma bulguları, hizmet sektöründeki çalışanların örgütsel bağlılığının iş performansı ve işten ayrılma niyetini belirleyen önemli bir etken olduğunu göstermektedir.