Incidentally Detected Benign/Physiologic Uterine 18F-FDG Uptake in PET-CT and Affecting Factors.


Creative Commons License

Özdemir S., Şahin H. Ö.

Fırat Tıp Dergisi, vol.26, no.2, pp.79-82, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Fırat Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.79-82
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Flor-18 işaretli florodeoksiglukoz (18F-FDG ) ile pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografi (PET-BT) tetkiki sırasında fizyolojik ve/veya benign nedenlerle oluşabilecek uterin 18F-FDG tutulumları ve bunu etkileyebilecek faktörleri araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Jinekolojik onkolojik patolojiler dışındaki nedenlerle PET-BT çekilen ve yüksek uterin 18F-FDG tutulumu saptanan, geçirilmiş uterin cerrahisi olmayan 10’u premenopozal toplam 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar pelvik manyetik rezonans (MR) tetkiki ile değerlendirildi. Bulgular: Yüksek uterin 18F-FDG tutulumu mevcut olan 16 hastamızın 13’ünde uterin leiomyom saptanırken 3’ünde herhangi bir pelvik patoloji saptanmadı. Pelvik patoloji saptanmayan hastaların hepsine menstrüasyon döneminde PET-BT çekildiği saptandı. Leiomyom’lu 13 hastanın ortalama SUVmax değeri 5.41 idi. Yapılan istatistiksel analizde SUVmax değeri ile yaş, menopoz durumu, kan LDH düzeyi, miyom çapı, miyomun tekli/çoklu olması ve tamoksifen kullanımı parametreleri arasında korelasyon olmadığı saptandı. Menstrüasyon‘a bağlı uterin 18F-FDG tutulumu saptadığımız 3 hastanın ortalama SUVmax değeri 7.3’dü. Sonuç: Özellikle premenopozal dönemde PET-BT’de rastlantısal saptanan uterin 18F-FDG tutulumlarının, malign süreçler ekarte edildikten sonra menstrüasyona ya da benign patolojilere bağlı olabileceği akılda tutulmalıdır.