LİSANS ÜSTÜ EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALDIKLARI EĞİTİMİ MESLEK YAŞAMINDA KULLANMA DÜZEYLERİ İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Şayan KÖSEM S., BAŞAR M. A.

EYFOR - 8 Uluslararası EĞitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 Ekim 2017