LİSANS ÜSTÜ EĞİTİMİ ALAN BİREYLERİN ALDIKLARI EĞİTİMİ MESLEK YAŞAMINDA KULLANMA DÜZEYLERİ İLE İŞ VE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ


Şayan KÖSEM S., BAŞAR M. A.

EYFOR - 8 Uluslararası EĞitim Yönetimi Forumu, 19 - 21 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes