1980 Sonrası Türkiye’de Kültürel ve Toplumsal Değişme


SEVER M.

UHAD Ulsulararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.2-10, 2019 (Peer-Reviewed Journal)