Çeneler Arası İlişkinin Ve Çiğneme Etkinliğinin Kaybedildiği Bir Hastanın Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu


ÖZTÜRK H.

11. Ege Bölgesi Dişhekimliği Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 23 - 26 Nisan 2009