Avrupa Birliği uyum sürecinde Türk Eğitim Projeleri


Creative Commons License

USLU B., COŞKUN USLU A.

IV. International Congress of Educational Research, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2012, pp.108-125

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.108-125
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the study is determine the contributions of education projects across the country; carry out with loan or grant funding from organizations like World Bank, European Investment Bank, European Union and European Union IPA, to education in country by examining the realization process and outcomes of the projects. This study is survey model and literature and document scanning techniques are used. Information and data about projects throughout the country in Turkey were obtained from websites of Ministry of European Union, Ministry of National Education, State Planning Organization, National Agency, TÜBİTAK, etc. and various documents published by them and statistical data are presented in tables. According to data Turkey has paid 265,5 Million Euros for contribution to EU 6. and 7. Framework Programmes and Turkish Respondents provided 135,9 Million Euros returning by their projects (TÜBİTAK, 2010). The amount of financial support from international organizations provided by educational projects is 968,60 Million Euros (%74,03) loan, 339,76 Million Euros (%25,97) grant and totally 1.369,15 Million Euros for adapting to the aims of European Union education policies (PKB, 2010: 19-20). Carrying out works for preventing violence against children, actualizing applications for parents and child education, developing technological structure of MNE, spreading preschool education, increasing special education practices, modernizing public education institutions, developing lifelong learning implementations, etc. are among the results of projects across the country.

Yapılan çalışmanın amacı; Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği IPA, vb. kuruluşlardan kredi veya hibe yoluyla finansmanı gerçekleştirilen ülke çapındaki eğitim projelerinin gerçekleştirilme süreci ve çıktılarının incelenerek ülke eğitimine katkılarının belirlenmesidir. Bu çalışma tarama modelinde olup literatür ve belge tarama teknikleri kullanılmıştır. Türkiye’deki ülke genelinde uygulanan eğitim projeleri ile ilgili bilgiler ve veriler Avrupa Birliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Ulusal Ajans, TÜBİTAK, vb. kurumların internet alanlarından ve yine bu kuruluşlar tarafından yayınlanmış olan çeşitli dokümanlardan elde edilmiştir ve istatistiki veriler tablolaştırılarak sunulmuştur. Elde edilen verilere göre Türkiye’nin AB 6. ve 7. Çerçeve Programları için 265,5 Milyon Avro’luk katkı payı ödediği ve Türk katılımcıların projeler yoluyla 135,9 Milyon Avro’luk dönüş sağladıkları görülmektedir (TÜBİTAK, 2010). Türkiye’de AB’nin eğitim politikalarında yer alan amaçlara uyum sağlayabilme yönünde, uluslararası kurumlardan finansman desteği sağlanan projelerle eğitime kazandırılan kaynak miktarı; 968,60 Milyon Avro (%74,03) kredi ve 339,76 Milyon Avro (%25,97) hibe olmak üzere toplamda 1.369,15 Milyon Avro’dur (PKB, 2010: 19-20). Ülke çapındaki bu eğitim projelerin sonuçları arasında çocuğa yönelik şiddeti engelleyici çalışmalarının gerçekleştirilmesi, anne-baba ve çocuk eğitimi uygulamalarının gerçekleştirilmesi, M.E.B.’nın teknolojik yapısının geliştirilmesi, okulöncesi eğitiminin yaygınlaştırılması, özel eğitim uygulamalarının arttırılması, halk eğitimi kurumlarının modernizasyonu, hayat boyu öğrenme uygulamalarının geliştirilmesi, vb. yer almaktadır (PKB, 2008; 2010; 2011).