Troia Fayı’nın Morfotektonik Özellikleri ve Paleosismolojik Ön Çalışmalar, KB Türkiye


Kurçer A., TUTKUN S. Z. , Pavlides S., Chatzipetros A., ÖZDEN S. , ATEŞ Ö. , ...More

ATAG-10, Bildiri Özleri Kitapçığı, İzmir, Turkey, pp.60

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60