Çanakkale Kentsel Alanı Örneğinde Aktif Yeşil Alan Olanaklarının Verimlilik Açısından Değerlendirilmesi


ALKAN Y., KELKİT A. , SAĞLIK A. , SAĞLIK E.

3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 4 - 05 Mayıs 2018

  • Yayın Türü: Bildiri