Kocaeli (Türkiye)’deki Bazı Akarsuların (Dilderesi, Yalakdere, Kirazdere) Taban Makroomurgasız Faunası


Bayköse A., Ergül H. A., Odabaşı D. A., Özkan N., Sağır Odabaşı S., Boyacı Y. Ö.

Acta Aquatica Turcica, no.2, pp.1-21, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.22392/actaquatr.1002739
  • Journal Name: Acta Aquatica Turcica
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-21
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma Dilderesi, Yalakdere ve Kirazdere akarsularının taban makroomurgasız faunasını belirlemek amacıyla Şubat 2019 – Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örneklemeler, her akarsuyun üç farklı bölgesinden seçilmiş, toplam dokuz örnekleme istasyonunda mevsimsel olarak yapılmıştır. Makroomurgasızların örneklenmesinde çoklu habitat yöntemi, Kuadrat ve Van Veen Grab kullanılarak uygulanmıştır. Laboratuvarda gruplarına ayrılan organizmalar, uygun teşhis anahtarları kullanılarak tayin edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, Kirazdere akarsuyunda 45 familyaya ait 114 takson, Yalakdere akarsuyunda 33 familyaya ait 98 takson ve Dilderesi akarsuyunda 32 familyaya ait 89 takson olmak üzere toplamda çalışma boyunca 179 takson belirlenmiştir. Tespit edilen taban makroomurgasızlardan Caenis sp. ve Paratrichocladius rufiventris’in en yaygın taksonlar olduğu belirlenmiştir. Akarsuların mansaba yakın istasyonlarında sadece Oligochaeta, Chironomidae ve Gastropoda’ya ait taksonlar tespit edilirken, akarsuların kaynağa yakın istasyonlarında özellikle Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera gruplarına ait taksonlar tespit edilmiştir. Bu çalışma Dilderesi ve Kirazdere akarsularında taban makroomurgasız faunasının belirlenmesine yönelik ilk çalışmadır. Bunun yanında, 90 takson Yalakdere akarsuyu için yeni kayıttır.