Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı


KÖKSAL H. O., ALTINSOY F., AKTAN S., KARAHAN N. Ş., ÇANKAYA R.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)