Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı


KÖKSAL H. O. , ALTINSOY F., AKTAN S., KARAHAN N. Ş. , ÇANKAYA R.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.1-16, 2017 (Peer-Reviewed Journal)