Varisella Pnömonisi


Creative Commons License

Alkan Çeviker S., Günal Ö.

Klinik Tıp Solunum Aktüel, vol.10, no.1, pp.5-7, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Klinik Tıp Solunum Aktüel
  • Page Numbers: pp.5-7
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

Öz Varisella enfeksiyonları genellikle çocukluk çağında hafifseyirli olmakla beraber, erişkinlerde ciddi ve yaşamı tehdit eden en sık komplikasyon Varisella pnömonisidir. Son yıllarda erişkinlerde suçiçeği vaka sayılarında, hastaneye yatış ve mortalite oranlarında önemli artış bildirilmektedir. Erişkinde Varisella pnömonisi ve mortalite oranları ile ilgili veriler çoğunlukla küçük çalışmalar ve olgu sunumlarına dayanmaktadır. Suçiçeği geçiren erişkinlerde Varisella pnömonisi sıklığı 1/400 ve mortalite oranının ise %9 ile %50 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Erişkinde döküntü ve pnömoni ile giden kliniğe sahip olgularda mortalite ve morbidite oranlarının yüksek olduğu da göz önüne alındığında,Varisella pnömonisi mutlaka ayırıcı tanıda akılda bulunmalıdır. Bu derlemede Varisella pnömonisi ile ilgili güncel literatür eşliğinde mevcut veriler ve çalışmalar incelenmiştir.