Co Katkılı ZnO Filmlerinin Optik ve Elektrik Özellikleri


DEMİRSELÇUK B., BİLGİN V.

MYOMAT 2009: I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Türkiye, 15 - 16 Haziran 2009

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye