Co Katkılı ZnO Filmlerinin Optik ve Elektrik Özellikleri


DEMİRSELÇUK B., BİLGİN V.

MYOMAT 2009: I. Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi, Turkey, 15 - 16 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes