Investigation of Arterial Filter Damage After Coronary Artery Bypass Surgery


Creative Commons License

Demir B., Özcan S., Eker A.

5th International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2022) , Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2022, vol.1, no.1, pp.249

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.249
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

As a result of insufficient filtration with the prolongation of the duration of coronary artery surgery, various temporary

and/or permanent damage. For this reason, damage detection and risk assessment in the arterial filter is of vital importance. The arterial filter is the last point of blood circulation in the extracorporeal circulation mechanism. Studies have shown that the arterial filter minimizes the risk of gas embolism and related complications. However, prolonged use of the arterial filter may cause damage to the filter structure. This damage that may occur is; embolism risk, inflammation, blood damage, decrease in cerebral protection etc. can cause complications. The importance of the arterial filter in the cardiopulmonary bypass circuit in the study; By keeping the flow, temperature and cardiopulmonary bypass times equal, the damage of the arterial filter, which is considered due to the prolongation of the cardiopulmonary bypass time, will be monitored by electron microscopy, and its importance in the detection of damage and predicting the risks will be emphasized. In this study, the damage caused by examining the images of the arterial filters in the electron microscope will be determined and the risks that may occur as a result of the detected damage have been investigated.

Koroner arter cerrahisi süresinin uzaması ile birlikte yeterli filtrasyonun sağlanamaması sonucunda hastada çeşitli geçici ve/veya kalıcı hasarlar meydana gelmesi durumunu oluşturabilmektedir. Bu sebeple arteryel filtredeki hasar tespiti ve risk değerlendirmesi hayati önem taşımaktadır. Arteryel filtre vücut dışı dolaşım mekanizmasında kan dolaşımının geçtiği son noktadır. Yapılan çalışmalarda arteryel filtrenin gaz emboli riskini ve buna bağlı komplikasyonları en aza indirdiği ispatlanmıştır. Ancak arteryel filtrenin uzun süre kullanımı filtre yapısında hasara neden olabilir. Oluşabilecek bu hasar ise; emboli riski, inflamasyon, kan hasarı, serebral korumada azalma vb. komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Çalışmada kardiyopulmoner bypass devresinde arteryel filtrenin önemi; debi, sıcaklık ve kardiyopulmoner bypass süreleri eşit tutularak ele alınan arteryel filtrenin kardiyopulmoner bypass sürenin uzamasına bağlı oluşan hasarını elektron mikroskubu ile görüntüleyerek hasar tespiti ve risklerin öngörülmesindeki önemi vurgulanacaktır. Bu çalışmada arteryel filtrelerin elektron mikroskobundaki görüntülerini incelenerek meydana gelen hasar tespit edilecek ve tespit edilen hasar sonucunda oluşabilecek riskleri araştırılmıştır.