Lise Öğrencilerinin Doğru El Yıkama Alışkanlığı Üzerinde Verilen Planlı Eğitimin Etkisi


Karkış V., Tanrıverdi G.

Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarından Bir Örnek", 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, , Ankara, Turkey, 7 - 09 January 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Lise Öğrencilerinin Doğru El Yıkama Alışkanlığı Üzerinde Verilen Planlı Eğitimin Etkisi

Vildan Karkış*,  Gülbu Tanrıverdi**

* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Lisansüstü Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı

**Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

 

Amaç:

Bu araştırma lise öğrencilerinin doğru el yıkama alışkanlığı üzerinde verilen planlı eğitimin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

 Gereç ve Yöntem:

Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel araştırma olarak Türkiye’nin batısında lise öğrencilerinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Güz yarıyılında yapıldı. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden öğrenimine devam eden toplam 381 öğrenci evren olarak alındı ve 281 öğrenci ile çalışma tamamlandı. Şubelerin 8’i deney (n=159)  9’u ise kontrol (n=222) grubu olarak belirlendi. Veriler Mart 2020 ve Mayıs 2020’de iki kez, yüzyüze görüşme yöntemiyle, sınıf ortamında, yaklaşık 15 dakika içinde toplandı. Öntest ve son test form eşleştirilmesinde ikili rumuz kullanıldı. Anket, “el yıkama davranışlarını değerlendirme formu”, “sosyal el yıkama bilgi formu” ve “el yıkama uygulaması aşamaları”nın yanı sıra öğrencileri tanımlayan sorulardan oluşturuldu.  Araştırmanın bağımlı değişkeni doğru el yıkama, bağımsız değişkeni ise verilen doğru el yıkama eğitimidir.  Eğitim, her sınıfın deney grubuna 45 dakika, tek oturumda, anlatım, görsel sunum, yap, göster, yaptır, tekrarlat şeklinde literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından yapıldı. Eğitimin içeriğini “el yıkama ve sağlık ilişkisi, el yıkamanın önemi, el yıkama zamanları, doğru el yıkama aşamaları ve yöntemi oluşturdu. Etik kurul, kurum ve öğrencilerden yazılı izin alındı. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 22’de tanımlayıcı ve ileri istatistik yöntemleriyle değerlendirildi.

Bulgular:

 

Kontrol grubunda eğitim öncesi ve sonrasında cevapların dağılımın hemen hemen aynı kaldığı deney grubunda ise pozitif yönde değiştiği saptandı. El yıkama alışkanlığı toplam puanı açısından p değerleri incelendiğinde ön testte farklılık göstermezken son test kontrol grubu ve deney grubu puanı farklılık gösterdi (R kare=0,495). Bu ortaya çıkan fark tamamen grup üyeliği yani eğitimin kendisidir (eta kare=0,495). 

Sonuç:

Yapılan eğitimin öğrencilerin el yıkama bilgileri ve el yıkama becerilerinin gelişmesinde etkili olduğu belirlendi. Daha büyük bir örneklem ile tekrarlı çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Okul hemşireliği, öğrenci, el yıkama, hijyen, eğitim