Mersin de Yaşayan Son Yörükler Olan Sarıkeçeliler in Yaşantıları Kültürel Özellikleri ve Yörük Müziği Üzerine Bir Araştırma


KARKIN A. M., OYAN S.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.271-285, 2015 (Peer-Reviewed Journal)