Meme enfeksiyonlarında Brucella cinsi bakterilerin rolü


Creative Commons License

Alkan S., Gökçe O. N.

Troia Medical Journal, vol.2, no.3, pp.108-111, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Troia Medical Journal
  • Page Numbers: pp.108-111
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Meme enfeksiyonları genellikle polimikrobiyaldir, en sık izole edilen bakteri türü de Staphylococcus au-reus‘tur. Brucella cinsi bakteriler de meme enfeksiyon-larında nadiren de olsa etken olabilir. Bruselloz genel-likle hayvanlarda mastit nedeni olarak bilinse de insan enfeksiyonlarının da bildirimleri özellikle endemik ülkelerden olmaktadır. Brusellozda meme tutulumu bakteriyemi sonucu gelişebilir ve komplike hale gele-bilir. Bruselloz meme tutulumları meme kanseri veya memenin granülomatöz hastalıkları ile karıştırılabilir. Tanısında bakteriyolojik olarak etkenin gösterilmesi esastır. Ülkemizden bildirilen olgular genel literatürde önemli yer kaplamaktadır. Bu derleme çalışmasında meme enfeksiyonlarında brusellozun rolünü literatür eşliğinde gözden geçirmeyi ve bu hastalık hakkında farkındalık oluşturmayı amaçladık.