Öğretmen Adaylarının Matematiğe Karşı Tutumlarının İncelenmesi


Küçük Demir B., Kahraman S., İşleyen T.

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.12, no.1, pp.178-195, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Gaziantep University Journal of Social Sciences
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.178-195
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: No

Abstract

The purpose of this article is to investigate candidates’ attitude towards mathematics in terms of some variables. The sample of the study consisted of 241 teacher candidates enrolled in Kazım Karabekir Education Faculty (The Secondary Mathematics Education Program= 93; The Primary Mathematics Education Program= 148) at Ataturk University. The scale of attitude towards mathematics from the literature was used as data collection tool. The data obtained was statistically analyzed through analyses of variance (ANOVA). The findings showed that there is statistically significant difference between teacher candidates’ attitude scores in terms of program attended. At the same time, the results of analysis indicated that there is a significant interaction between gender and grade level. The research results were discussed in terms of importance of attitude towards lecture.

Bu çalışmada öğretmen adaylarının matematiğe karşı tutumlarının bazı değişkenlerısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, araştırmanın örneklemi Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği (N=93) ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği (N=148) bölümlerinde öğrenim gören toplam 241 öğretmen aday ı olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatürden elde edilen “Matematiğe Karşı Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak (ANOVA) analiz edilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölümler açısından matematiğe karşı tutumlarında anlamlı düzeyde bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, analiz sonuçlar ı cinsiyet ve sınıf düzeyi arasında önemli düzeyde bir etkileşimin olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sonuçları derse karşı olan tutumun önemi açısından tartışılmıştır.