İzmir-Urla Bölgesindeki Dış Mekân Süs Bitkisi İşletmelerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Gür N., Erduran Nemutlu F.

ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI, vol.10, no.2, pp.312-321, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.1140524
  • Journal Name: ÇOMÜ ZIRAAT FAKÜLTESI DERGISI
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.312-321
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

Decorative plant species with aesthetic and functional features are called ornamental plants. The outdoor ornamental plants are widely used in outdoor landscape design and applications. Besides, the production and sale of these plants provides a regional job opportunity and a source of income. Therefore, the potential of the enterprises that produce and sell these plants in the development of urban and rural areas is very important. Within this context, outdoor ornamental plant production companies were evaluated in the case of Urla District of İzmir Province. The study was carried out between April and May 2022. The method of the study is based on the basis of a survey conducted on the spot, photographing and physical evaluation of the enterprises, and faceto-face interviews with the business owners. 20 enterprises were identified with on-site inspections, but the survey was conducted with 12 willing enterprises. With the survey study, general information about these 12 enterprises was given and the problems of the enterprises were determined. Suggestions were made about the problems faced by the enterprises during and after production on education, employment, production and sales. Keywords: Landscape Plant, Outdoor Ornamental Plants, Nursery, Urla

Estetik ve işlevsel özelliklere sahip dekoratif bitki türlerine süs bitkileri denir. Dış mekân süs bitkileri, dış mekân peyzaj tasarımı ve uygulamalarında yaygın olarak kullanılan bitkilerdir. Ayrıca bu bitkilerin üretimi ve satışı bölgesel olarak bir iş olanağı ve gelir kaynağı sağlar. Dolayısıyla kentsel ve kırsal alanların gelişiminde bu bitkilerin üretimini ve satışını gerçekleştiren işletmelerin potansiyelleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada, İzmir ilinin Urla ilçesinde dış mekân süs bitkisi üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren işletmeler değerlendirilmiştir. Çalışma Nisan-Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın yöntemi işletmelerin yerinde tespit edilip, fotoğraflanıp, fiziki değerlendirilmelerinin yapılması ve işletme sahipleri ile yüz yüze görüşmeye dayalı olarak yapılan anket çalışması esasına dayanmaktadır. Yerinde yapılan incelemeler ile 20 işletme tespit edilmiş fakat anket çalışması istekli 12 işletme ile yapılmıştır. Anket çalışması ile bu 12 işletme hakkında genel bilgiler verilmiş ve işletmelerin sorunları belirlenmiştir. İşletmelerin üretim sırasında ve sonrasında yaşadıkları sorunlar hakkında eğitim, istihdam, üretim ve satış konusunda önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Peyzaj Bitkileri, Dış Mekân Süs Bitkileri, Fidanlık, Urla