Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesi: Akarçay Havzası Örneği


AKSIT C., TAŞ İ. , YILDIRIM Y. E. , ÖZAYDIN K. A.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text