Referans Evapotranspirasyonun Mekansal Değişiminin Belirlenmesi: Akarçay Havzası Örneği


AKSIT C., TAŞ İ. , YILDIRIM Y. E. , ÖZAYDIN K. A.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi SUÇEV, 22 - 24 Mart 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri