Silajlık ve Danelik Mısırlarda Kuru Madde Birikiminin Bazı Matematiksel Büyüme Modelleri ile Analizi


KARADAVUT U., Genc A., Tozluca A., PALTA Ç.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.2, pp.89-96, 2010 (SCI-Expanded)