Doğa Üzerine Söylenmiş Türk Dünyası Ortak Atasözlerinin Coğrafi Analizi (KıgızistanTürkiye Örneği)


Creative Commons License

Gülüm K., BOZ M.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.24, pp.354-369, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Marmara Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.354-369
  • Çanakkale Onsekiz Mart University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, Turkish and Kyrgyz partner proverbs were searched that
said on the nature. The aim of study to determine effective of geographic factors
on proverbs. The method of study is based on the model of descriptive. Data
obtained from scanning verbal and written source and interpreted the method of
descriptive statistical.
In this research were understood that Turkish and Kyrgyz proverbs are
the vast majority of the similar or the same, but were expressed in different
words. At the end of the research were determined that Kyrgyz and Turks living
similar to the geographical conditions, have a common history, have been
identified similar economic activities.

Bu çalışmada, Türkiye ve Kırgızistan’da ortak olarak kullanılan doğa
üzerine söylenmiş atasözleri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, coğrafi
faktörlerin atasözlerine nasıl yansıdığını tespit etmektir. Çalışmanın yöntemi
betimsel tarama modeline dayanmaktadır. Sözel ve yazılı kaynak taramasıyla
elde edilen veriler betimsel istatistik yöntemiyle yorumlanmıştır.
Araştırmada Anadolu ve Kırgız Türklerinin kullandıkları atasözlerinin
büyük çoğunluğunun benzer veya ortak olduğu ancak farklı kelimelerle ifade
edildiği görülmüştür. Araştırmanın sonucunda, Türk ve Kırgızların benzer
coğrafi şartlarda yaşadıkları, ortak bir geçmişe sahip oldukları ve benzer
ekonomik faaliyetlerle uğraştıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Faktörler, Türk Atasözleri, Kırgız
Atasözleri, Ortak Kültür, Ortak Geçmiş.